Bedrijfsboek

De aangesloten bedrijven hebben twee keuzes om de bedrijfsgegevens bij te houden.

1) Het bedrijfsboek: een gedrukt boek waarin tijdens het jaar alle gegevens genoteerd worden door de bedrijfsleider.

  • algemeen gedeelte met de inventaris van het bedrijf
  • groenvoeders
  • marktbare teelten (akker)
  • rundvee (melkvee, vleesvee, zoogkoeien)
  • varkens (zeugen, vleesvarkens)
  • tuinbouw

Op het einde van het boekjaar wordt samen met de adviseur alles nagezien op het bedrijf. Na verwerking wordt een schriftelijke uitslag aan het bedrijf bezorgd.

2) Computerprogramma: Dit is een eigen software programma waarover de leden gratis kunnen beschikken. Installatie en updates gebeuren via het internet. Zij kunnen gedurende het boekjaar alle gegevens op hun PC bijhouden. Op het einde van het boekjaar worden de gegevens verwerkt op de centrale computer, waarna de leden een schriftelijke uitslag krijgen.